KRAJEWSKI KONSTRUKCJE SP.Z O.O. SP.K.

ul. Leszczynowa 18A
52-436 Wrocław
tel.: +48 71 733 63 58
fax: +48 71 733 67 64 biuro@krajewski-konstrukcje.pl
Kontakt

KRAJEWSKI KONSTRUKCJE Sp. z o.o. Sp. K.                                   

ul. Leszczynowa 18A; 52-436 WROCŁAW

tel.: +48 71 733 63 58
fax: +48 71 733 67 64

biuro(at)krajewski-konstrukcje.pl 

 NIP: 899 27 42 156      REGON: 022090196 

BZ WBK S.A. 17 O/Wrocław nr 76 1090 2529 0000 0001 2074 1609

KRS nr 0000453615 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego