Strona główna

Kontakt
KRAJEWSKI KONSTRUKCJE
Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Leszczynowa 18A

52-436 WROCŁAW

biuro@krajewski-konstrukcje.pl

tel.: +48 71 733 63 58

fax: +48 71 733 67 64

NIP: 899 27 42 156

REGON: 022090196

BZ WBK S.A. 17 O/Wrocław

76 1090 2529 0000 0001 2074 1609

KRS nr 0000453615

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego