Strona główna

Gniewomierz

2018, Obudowa dachów

Nazwa tematuOetiker, Gniewomierz
ZamawiającyPORR S.A.
ZakresWykonanie prefabrykacji, dostawa i montaż konstrukcji hali wraz z belkami podsuwnicowymi oraz podkonstrukcje na dachu.
Ciężar konstrukcji / powierzchnia zabudowy310 ton
Lokalizacja budowyGniewomierz
Termin realizacjigrudzień 2017 / kwiecień 2018
PowrótPowrót