Strona główna

Kontakt
  KRAJEWSKI KONSTRUKCJE
  Sp. z o. o. Sp. K.

  ul. Leszczynowa 18A

  52-436 WROCŁAW

  biuro@krajewski-konstrukcje.pl

  tel.: +48 71 733 63 58

  fax: +48 71 733 67 64

  NIP: 899 27 42 156

  REGON: 022090196

  BZ WBK S.A. 17 O/Wrocław

  76 1090 2529 0000 0001 2074 1609

  KRS nr 0000453615

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego