Strona główna

Konstrukcje stalowe

Wykonywane przez nas konstrukcje hal są dostosowane do założonego, pierwotnego przeznaczenia obiektu, zapewniając optymalne i prawidłowe jego użytkowanie. Równocześnie w projektowaniu bierzemy pod uwagę możliwość zmian technologicznych, potrzebę rozbudowy i modernizacji.

 

Konstrukcje nośne hal charakteryzują się duża powtarzalnością elementów i zespołów konstrukcyjnych. Projektujemy je na ogół z płaskich układów poprzecznych (rygle dachowe i słupy główne) połączonych w przestrzenny ustrój stężeniami, płatwiami i ryglami ściennymi.

 • Konstrukcje tych elementów mogą być pełnościenne (blachownice) lub kratownice.
 • Słupy mogą mieć sztywność stałą lub zmienną liniowo (słupy zbieżne).
 • Hale stalowe mogą być jedno- lub wielonawowe.

Standardowe konstrukcje hal to dwuprzegubowe ramy stalowe zamocowane przegubowo w fundamencie. Ramy wykonane są z równoległościennych profili dwuteowych. Ramy skrajne stanowią jednocześnie podkonstrukcję wsporczą ścian szczytowych. Słupki ścian szczytowych podpierające rygle ścienne mocowane są do rygli ramy głównej. Połączenia węzłowe poszczególnych elementów konstrukcji wykonane są jako połączenia doczołowe na śruby. Płatwie i rygle ścienne wykonywane są jako wieloprzęsłowe belki z zimnogiętych, ocynkowanych profili stalowych typu „Z” lub jako profile walcowane.

 

Budowane przez nas hale pod względem technologicznym i estetycznym tworzą spójną całość. Współpraca z projektantami oraz znajomość branży sprawiają, że budowane przez nas obiekty są atrakcyjne wizualnie, ergonomicznie i ekonomicznie.

 

Aby nasze konstrukcje były wykonane w wysoką jakość standardzie oraz spełniały oczekiwania klientów:

 • Wbudowujemy elementy wyłącznie  z atestowanych surowców zgodnie z obowiązującymi normami oraz dostarczamy materiały od sprawdzonych dostawców.
 • Przestrzegamy obowiązujących norm oraz dbamy o wykonanie detali  jak również stosujemy rozwiązania konstrukcyjne opracowane dzięki kilkuletniemu doświadczeniu.
 • Przestrzegamy wymogów i standardów podczas całego procesu produkcyjnego konstrukcji.
 • Stosujemy na naszych konstrukcjach profesjonalne systemy malarskie: malowanie natryskowe  (epoksydowe, poliuretanowe), malowanie proszkowe, cynkowanie, zabezpieczenie konstrukcji przeciwpożarowo.

 

TYPY WYKONYWANYCH KONSTRUKCJI

 

 • KONSTRUKCJE KRATOWNICOWE

  Projektujemy i wykonujemy budynki halowe z wiązarami kratownicowymi.
  Pasy wiązara wykonane są z profili dwuteowych lub profili zamkniętych, a elementy stratowania (słupki i krzyżulce) z kwadratowych lub prostokątnych profili zamkniętych.

  W przypadku większych rozpiętości elementy skratowania mogą być również wykonane z profili dwuteowych.
  Słupy ramownic wykonuje się z profili dwuteowych typu HEA. Słupy mocowane są na fundamentach w sposób przegubowy.

  Wiązary kratowe są przez nas stosowane w budynkach, w których słupy wykonane są z żelbetu. Pozwala to na zwiększenie ogólnej odporności ogniowej budynku.

Przykładowe obiekty w konstrukcji kratownicowej:

 

Budowa centrum logistyczno-magazynowego AMAZON w Okmianach

Zadaszenie placu przeładunkowego INOUTIC w Jasinie

Konstrukcja hali modułowej magazynowo produkcyjnej wraz z częścią biurową Waimea w Bydgoszczy

Rozbudowa  budynku produkcyjno-magazynowego ELHAND w Lublińcu

 • KONSTRUKCJE BLACHOWNICOWE

  Nowoczesnym i ekonomicznym systemem konstrukcyjnym dla budynków hal jest konstrukcja o zbieżnych słupach spawanych zamocowanych przegubowo w fundamencie, połączonych sztywno z ryglami wykonanymi z blachownic o zmiennej wysokości. Konstrukcja główna budynku to ramy blachownicowe, składające się ze zbieżnych słupów i rygli o zmiennej wysokości.

  Drugorzędnym elementem konstrukcyjnym są płatwie dachowe i rygle ścienne, będące podporą dla poszycia dachu i ścian budynku. Są one wykonywane z elementów cienkościennych typu „Z” i „C” i stanowią łącznik warstw poszycia z główną konstrukcją nośną.

  Płatwie i rygle przenoszą obciążenia na ramy główne oraz współtworzą układ stężeń zapewniających stateczność całego układu konstrukcyjnego.

  Standardowo do stężenia konstrukcji stosowane są prętowe stężenia krzyżowe.

Przykładowe obiekty w konstrukcji blachownicowej:

 

Budynek biurowo-warsztatowo-magazynowy „Truck części Błach i Rajchel” w Małuszowie

Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej z częścią socjalną HELLERMANN TYTON w Słupcy

Budynek produkcyjno-magazynowy Vasco Doors w Nysie

 • KONSTRUKCJE STALOWE SYSTEMOWE

  • SYSTEM ASTRON

  Montaż konstrukcji systemowej pierwszo i drugorzędnej wg systemu ASTRON. Konstrukcje stalowe składają się ze słupów i dźwigarów wykonanych z profili spawanych lub gorącowalcowanych oraz płatwi i szyn z ocynkowanych profili zimnogiętych.  Montaż blachy dachowej. Montaż obudowy dachu i ścian.

  • SYSTEM BALEX METAL – HALA MODUŁOWA ZET

  Montaż lekkiej konstrukcji nośnej z kształtowników zimnogiętych oraz obudowy w postaci osłonowych blach trapezowych (hala zimna) lub płyt warstwowych (hala ciepła).

  Budowa hali dla Balex Metal w Długołęce

 • ELEMENTY RÓŻNYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

  • ELEMENTY STROPÓW ZESPOLONYCH Z PROFILI DWUETOWYCH

  Dostawa konstrukcji stropów na obiekt „Browary Wrocławskie”

  • ANTRESOWE Z PROFILI GORĄCOWALCOWYCH, PODŁOGA Z BLACH ŁEZKOWYCH, ORAZ GALANTERIA (BALUSTRADY, DRABINY, SCHODY)

  • KONSTRUKCJA POD TECHNOLOGIE WEWNĄTRZ HALI

  • PODESTY ROBOCZE

  • KONSTRUKCJA KRATOWNICOWO-SKRĘCANA – ODTWARZANIE ZABYTKOWEJ KONSTRUKCJI

  Muzeum Centrum Historii Zajezdnia

  • KONSTRUKCJA STRUKTURALNA

  Realizacja w Toruniu

  • PODKONSTRUKCJE POD ŻALUZJE

  Ogrody Zimowe w Żmigrodzie

  • PODKONSTRUKCJA WSPORCZA

  Zabezpieczenie ściany fasadowej remontowanego budynku we Wrocławiu

  • KONSTRUKCJE POD URZĄDZENIA

  Konstrukcja wiaty w Nowej Soli

  • KONSTRUKCJA KILKUKONDYGNACYJNA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ W WALCACH

  • PYLONY REKLAMOWE

  Pylon reklamowy w Bielanach Wrocławskich

  • SCHODY ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE

  • ZADASZENIA

  • SYSTEMY ASEKURACYJNE